Harbin henüz bitmediğinin farkında olan Azize civar köylerdeki muhtaç kadınlara yardım edebilmek için dostlarını yanına alarak bu köylere doğru yola düşer. Bu yolda, mağlubiyetin etkisiyle…

Miralay Cevdet ve Mehmet Akif beraber hareket etme kararı alırlar ve Filippos'un Türkleri İzmir'den sürerek şehri ele geçirme planına engel olmak için güçlerini birleştirirler. Bu…

Cevdet, Yunan ordusundaki görevine dönmeyi başarırken İsmet Paşa komutasındaki ordunun büyük bir zafer kazanmasına da yardımcı olacak hamleyi de tam zamanında yapmayı başarmıştır. Ancak bu…

Türkler namına çalıştığı haberi hem ailesinde hem de orduda infiale yol açan Cevdet, mahkeme huzuruna çıkartılır. Ancak bu mahkemeden çıkacak olan herhangi bir karar Cevdet’in…

Cevdet'in öldürdüğü Dağıstanlı, giderayak Filippos'a yolladığı pusulayla Cevdet'in en büyük sırrını açığa vurmuştur. Cevdet yaptığı intikam planını devreye sokmak içi nartık zaman kaybetmek istemeyecek ve…

Cevdet'in Yunan taarruzu karşısında son çare olarak gördüğü Dağıstanlı yaptığı ihanet ile beraber Türk ordusunun acı bir mağlubiyet yaşamasına sebep olmuştur. Azize bu şartlar altında…